Integritets- och cookiepolicy

1. Integritetspolicy

Tack för att du besöker vår webbplats och ditt intresse för vårt företag och våra tjänster.

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på allvar och följer strikt sekretessbestämmelserna i Federal Data Protection Act (BDSG). Personlig information förvärvas endast på vår webbplats i den utsträckning som är väsentlig för de syften som beskrivs nedan.

I följande text förklarar vi vilken typ av data vi får, om någon, för vilket syfte och hur vi hanterar sådan information.


1.1) Insamling och behandling av personligt identifierbar information

Vi kan samla in personlig identifierbar information via vår webbplats (såsom namn, adresser, telefonnummer eller e-postadresser) endast när du gör sådan information frivilligt tillgänglig för oss, till exempel via kontakt och formulär, eller har gett ditt samtycke. Alla uppgifter som lämnas är konfidentiella och kommer inte att vidarebefordras, säljas eller distribueras till tredje part. Sådan information är inte på något sätt kopplad till åtkomstdata.

Kravet på samtycke anges tydligt på webbplatsen. Du kan när som helst återkalla detta samtycke med verkan för framtiden. Du har naturligtvis rätt att när som helst begära att dina uppgifter raderas.


1.2) Avsedda ändamål

Personligt identifierbar information som görs tillgänglig av dig används vanligtvis för att svara på dina frågor, behandla dina beställningar eller ge dig tillgång till viss information eller erbjudanden. För att upprätthålla kundrelationer kan det vara nödvändigt för oss att fortsätta använda din personligt identifierbara information:

att kunna svara på dina affärsbehov mer effektivt.

att förbättra våra tjänster och produkter.

att ge information om erbjudanden, ändringar och nyheter.

att kommunicera våra projekt tillsammans.


1.3) Kommunikationsspecifik information och användningsrelaterad data (åtkomstdata)

När vår webbplats nås via telekommunikationstjänster kan åtkomstdata lagras i en loggfil, serverloggen. Datamängden som lagras i processen innehåller bland annat följande data som automatiskt genereras programvaruteknikmetoder:

Internetprotokolladress resp. användningsrelaterad information.

Information om tidpunkten för start och användning samt om de telekommunikationstjänster som du använder.

Datum, tid, åtkomststatus (fil hittades, hittades inte etc.) och frågan som din webbläsare gjorde till servern.

Datakvantitet överförd och namnet på webbplatsen från vilken åtkomst till den förfrågade webbplatsen begärdes (IP-adress).

Enskilda sidor på vår webbplats som du besöker.

Produkt- och släppinformation för den använda webbläsaren (användaragent) och det förinställda önskade språket.

Sådana uppgifter kan inte tilldelas vissa personer av oss.

Vi använder sådan information för att bedöma användarens överklagande på våra webbplatser och för att förbättra dem när det gäller prestanda och innehåll.

Uppgifterna slås inte samman med andra datakällor. Lagrade data utvärderas endast för statistiska ändamål. Det delas inte med tredje part för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.1.4) Säkerhet för din personligt identifierbara information

Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din personligt identifierbara information mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst från obehöriga personer. Våra tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder antas ständigt för den pågående tekniska utvecklingen.

Om du vill skicka ett e-postmeddelande till oss, vänligen notera att på grund av de tekniska strukturerna på Internet måste du vidta åtgärder för att säkerställa konfidentialiteten och integriteten för ditt e-postinnehåll. För detta ändamål kan du använda vanligt krypteringsprogram.

Om du vill skicka ett e-postmeddelande till oss direkt från kontaktformuläret bör du vara medveten om att dina uppgifter kommer att överföras okrypterade och så att ingen garanti kan ges för konfidentialiteten och integriteten för ditt e-postinnehåll.


1.5) Utlämnande av dina uppgifter

Vi lämnar inte ut din personligt identifierbara information till tredje part förutom för behandling av affärstransaktioner. Utlämnade uppgifter är begränsade till nödvändigt minimum. Om vi är skyldiga enligt lag enligt domstolsbeslut att avslöja din personligt identifierbara information kommer sådan information endast att lämnas ut till statliga institutioner och myndigheter som har rätt att få information enligt lagstadgade bestämmelser och endast för följande ändamål:

Efterlevnad av lagar, förordningar, tvångsåtgärder på rättslig eller officiell begäran.

Svar på vederbörligen auktoriserade informationsförfrågningar från polis och statliga myndigheter.

Undersökning, förebyggande och åtgärder vid olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri, situationer som innebär hot mot säkerheten eller annan skadlig verksamhet.

Hävdande av rättigheter i rättsliga anspråk.

Export och bearbetning av data till stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


1.6) Google Analytics

Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. („Google“). Informationen som kakan genererar om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) överförs till och lagras på en server som drivs av Google i USA. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter för webbplatsoperatörerna och för att tillhandahålla ytterligare tjänster i samband med webbplatsanvändning och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om sådana tredje parter behandlar informationen för Googles räkning. Google associerar aldrig din IP-adress med någon annan Google-data.

Google har infört Google Analytics funktionen "anonymizeIP ()", för detta ändamål förkortas IP-adressen till sista oktetten för att förhindra att personer identifieras. Således lagrar inte vår webbplats fullständiga IP-adresser. Google påpekar i sin information om den använda tekniken (se även: http://www.google.com/analytics) att den lagrade informationen kan vidarebefordras till tredje part om det krävs enligt lag eller där sådana tredje parter behandla informationen för Googles räkning.


1.7) Rätt att kräva information

Du har när som helst rätt att få kunskap om de lagrade uppgifterna om din person, ursprunget och mottagaren av uppgifterna samt syftet med behandlingen av uppgifterna. Du har när som helst också rätt att begära rättelse eller radering av dina uppgifter, såvida inte sådan information inte kan raderas för lagstadgade krav på lagring av dokument.

Information om den lagrade informationen är tillgänglig genom att kontakta oss.


1.8) Uppdatering av denna integritetspolicy

Vi anpassar vår integritetspolicy till ändrade funktioner på våra internetsidor eller ändrade lagstadgade krav. Det är därför vi rekommenderar att du läser igenom denna integritetspolicy med jämna mellanrum. Senast uppdaterad 2021-042. Cookiepolicy

När du besöker vår webbplats kan information i form av så kallade cookies lagras på din dator. Denna webbplats och dess funktioner kan använda dessa små filer (cookies) för att hjälpa oss att anpassa din upplevelse. Vår cookiepolicy förklarar vad cookies är, hur de kan användas, hur tredje parter vi samarbetar med kan använda cookies och dina val angående cookies.


2.1) Vad är cookies?

Cookies är små bitar av text som skickas av din webbläsare av en webbplats du besöker. En cookiefil lagras på din enhet antingen tillfälligt endast för den sessionen eller permanent på hårddisken (ihållande cookie) och gör det möjligt för webbplatsen eller en tredje part att känna igen dig och göra ditt nästa besök enklare och funktionerna mer användbara för dig.


2.2) Hur använder denna webbplats cookies?

Denna webbplats kan använda cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera som standard. Dessa cookies kan inte tas bort, annars fungerar webbplatsen inte. Vi kallar dessa ”Essential”. Det finns också andra kakor som kan användas som inte är absolut nödvändiga för att driva den här webbplatsen, som du kan blockera genom att ändra dina webbläsarinställningar eller alternativt välja att inte fortsätta surfa på webbplatsen.


2.3) Tredjepartscookies?

Förutom våra egna kakor (kakor som serveras från vår domän) kan vi också använda olika kakor från tredje part (kakor som serveras från någon annanstans än från vår domän) för att rapportera användningsstatistik på webbplatsen och leverera annonser.


2-4) Vilka är dina val angående cookies?

Om du vill ta bort cookies eller instruera din webbläsare att ta bort eller vägra cookies, besök hjälpsidorna i din webbläsare och / eller använd några av de föreslagna webbplatserna nedan. Observera dock att om du tar bort cookies eller vägrar att acceptera dem kanske du inte kan använda alla funktioner vi erbjuder, kanske du inte kan lagra dina inställningar och vissa av våra sidor kanske inte visas korrekt.

Mer information om cookies Du kan lära dig mer om cookies på följande tredjepartswebbplatser:


• AllAboutCookies: https://www.allaboutcookies.org/

• Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/


2.5) Hur kan du sluta ta emot intressebaserade annonser?

Besök verktyget WebChoices för att utvärdera inställningarna för din webbläsares internetbaserade annonser (IBA) och välj undantag: http://www.aboutads.info/choices/

Besök AppChoices-sidan för anvisningar om hur du laddar ner AppChoices-appen och kontrollerar intressebaserade annonser (IBA) på din mobiltelefon: https://www.youradchoices.com/appchoices

Du kan också förhindra att få intressebaserade annonser på webbplatser genom att justera annonsspårningsinställningarna på din enhet eller webbläsare.

Ställer in ett teknisk cookieval att du nekar samtycke, du kommer inte att bli tillfrågad igen.

Tar bort cookien för samtyckes från din webbläsare.

PAMAB - Perssons Avlopp & Mark i Svalöv AB


© Perssons Avlopp & Mark i Svalöv AB • Integritets- och cookiepolicy
Producerad av Publiciteta&Co

Hemsidespartner

Denna webbplats använder cookies. Se vår Integritets- och cookiepolicy för detaljer.

OK